Koor

Voor wie graag zou willen zingen: ik ben in september 2012 een nieuw koor gestart, op de woensdagmorgen (van 10.30 - 12.00 uur) voor wereldmuziek. Het is laagdrempelig: je hoeft geen bladmuziek kunnen lezen, je hoeft geen stemtest te doen en je hoeft ook geen ervaring te hebben. Voor mannen en vrouwen. Het enige wat je moet doen is zoveel mogelijk aanwezig zijn en teksten uit je hoofd leren. Het koor kost 6 euro per keer. Ik hanteer een uniek betaalsysteem, namelijk een soort strippenkaartsysteem. Je koopt telkens een strippenkaart voor € 60,--. Als je dan een keertje niet kunt komen, kost het je ook niets!
De muziek is twee-, drie- of vierstemmig. Het repertoire zal wereldmuziek zijn, dat is muziek die ‘vanzelf’ ontstaan is op allerlei plekken op aarde, gezongen in allerlei culturen. Maar ook zingen we af en toe eenvoudige gecomponeerde stukken, zowel uit de wat oudere als de moderne muziek, met altijd wel als een soort kenmerk dat de muziek iets natuurlijks heeft.
Iedere bijeenkomst start altijd met warming-up oefeningen voor lichaam, stem en geest.

Gebouwd met Drupal